wolna ręka / zapytanie o cenę / negocjacje bez ogłoszenia

Pozycje 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

06.P.2023 „Świadczenie usług serwisowych dla urządzeń medycznych – przeglądy techniczne, walidacje, naprawy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-01-27 -- 2023-02-22
06.P/2023 „Świadczenie usług serwisowych dla urządzeń medycznych – przeglądy techniczne, walidacje, naprawy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-01-27 -- --
20.P.2022 „Opieka informatyczna nad oprogramowaniem „BANK KRWI” wdrożonym w jednostkach organizacyjnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-12-20 -- 2023-01-25
02.P.2022 „Wykonywanie badań weryfikacyjnych u osób z reaktywnymi wynikami testów w kierunku wirusów HIV, HCV, HBV, Treponema pallidum oraz parvowirusa B19 w ciągu 15 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu”. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-02-02 -- 2022-05-02
20.P.2021 Opieka informatyczna nad oprogramowaniem „BANK KRWI” wdrożonym w jednostkach organizacyjnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy” – nr sprawy 20/P/2021 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-12-03 -- 2022-01-28

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa