Lista postępowań PZP

Pozycje 1-18 z 18  pokazuj  pozycji

04/P/2024 Dostawa zestawów pojemników z tworzyw sztucznych, do pobierania i preparatyki krwi z filtrem antyleukocytarnym w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-21 2024-03-01 12:00 --
29/P/2023 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych do wykonania badań stężenia białka całkowitego, stężenia albuminy, śladowego stężenia białka całkowitego oraz IgG Total Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-12-18 2024-01-05 11:00 --
23/\P/2023 „Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych do wykonania badań stężenia białka całkowitego, stężenia albuminy, śladowego stężenia białka całkowitego oraz IgG Total w okresie 36 miesięcy wraz z dzierżawą nowego analizatora biochemicznego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-08 2023-11-16 11:00 2023-12-18
22.P.1-5.2023 Dostawa asortymentu diagnostycznego tj. krwinek wzorcowych, odczynników diagnostycznych oraz roztworów pomocniczych, niezbędnych do wykonywania badań immunohematologicznych w Pracowni Immunohematologii Transfuzjologicznej Biorców (PITB) i Pracowni Immunohematologii Transfuzjologicznej Dawców (PITD) w podziale na 5 zadań, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-11 2023-11-03 09:00 2024-01-11
10/P/1-2/2023 Dostawa drukarek do wydruku etykiet/pilotek samoprzylepnych Dostawa drukarek do zadruku plastikowych kart Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-04-12 2023-04-27 10:00 2023-06-16
15/P/2022 „Dostawa zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów wraz z akcesoriami do wykonania 20 000 zgrzewów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-05 2022-11-02 11:00 2023-02-01
10/P/2022 „Dostawa jednorazowych zestawów do pobierania koncentratu krwinek płytkowych oraz koncentratu krwinek czerwonych wraz z dzierżawą 10 separatorów komórkowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-28 2022-10-24 11:00 2023-02-01
08.P.2022 „Dostawa energii elektrycznej w ilości 1 000 000kWh przez okres 12 miesięcy do budynków Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-25 2022-08-22 10:00 2022-11-24
04/P/1-2/2022 Dostawa zestawów pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-11 2022-05-11 11:00 2022-11-17
06.P.2022 Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych w systemie kart flotowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu przez okres 24 miesięcy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-07 2022-04-29 10:00 2022-06-08
21/P/2021 Dostawa odczynników do wykrywania materiału genetycznego wirusów: RNA HIV, RNA HCV, DNA HBV wraz z materiałami kontrolnymi i zużywalnymi oraz dzierżawą dwóch systemów analitycznych z wymaganym oprzyrządowaniem do wykonywania badań z zastosowaniem przedmiotowych odczynników oraz do przeprowadzenia archiwizacji materiału badanego w okresie 36 miesięcy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-22 2022-01-31 11:00 --
18.P.2021 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-09 2021-12-17 09:00 2022-08-12
14.P.1-3.2021 „Dostawa odczynników monoklonalnych i poliklonalnych oraz krwinek wzorcowych do wykonywania badań immunohematologicznych dla krwiodawców i biorców w okresie 24 miesięcy, w podziale na 3 zadania” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-07 2021-08-03 09:00 2022-01-31
11/P/2021 „Dostawa energii elektrycznej w ilości 1 000 000kWh przez okres 12 miesięcy do budynków Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-18 2021-07-01 11:00 --
04/P/2021 Dostawa testów do wykrywania markerów wirusologicznych i kiłowych tj. antygenu HBs z testem potwierdzenia, przeciwciał anty- HCV, anty- HIV ½, anty- Treponema pallidum i ilościowego oznaczania stężenia przeciwciał anty-SARS -CoV-2 wraz z materiałami zużywalnymi, kalibracyjnymi i kontrolnymi oraz dzierżawą dwóch analizatorów do wykonywania przedmiotowych testów w okresie 36 miesięcy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-21 2021-05-17 11:00 --
01/P/2021 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu warunków tj: temperatury i wilgotności w urządzeniach i pomieszczeniach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-02-02 2021-02-24 12:00 2021-05-20
24/P/2020 Dostawa jednorazowych zestawów do plazmaferezy do separatorów MCS+ firmy Haemonetics dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-01-15 11:00 --
13/P/2020 „Dostawa automatycznych wagomieszarek do poboru krwi pełnej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-20 2020-09-01 11:00 2021-03-12

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa