Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-25 z 48  pokazuj  pozycji

13/Z/1-2/2024 „Dostawa asortymentu biurowego i papieru do drukowania dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-06-07 2024-06-19 13:00 --
11/Z/2024 Dostawa opasek na dla dawców dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-05-21 2024-05-28 11:30 --
08/Z/2024 Zestawy do redukcji czynników zakaźnych w osoczu w systemie Theraflex przy użyciu błękitu metylenowego, w ilości 1000 szt. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-04-16 2024-04-23 10:00 --
09/Z2024 Najem 2 kontenerów chłodniczych z regulowaną temperaturą od -40st. C do +30st. C dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-03-29 2024-04-04 08:00 --
07/Z/2024 „Najem 2 kontenerów chłodniczych z regulowaną temperaturą od -30st. C do +30st. C dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-03-12 2024-03-15 10:00 --
06/Z/2024 Dostawa kaskady zbudowanej z 6 zgrzewarek dielektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-03-05 2024-03-12 10:00 --
05/Z/1-2/2024 Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków przylepnych w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-02-09 2024-02-15 11:00 --
03.Z.1-3.2024 Dostawa środków do mycia i dezynfekcji w okresie 12 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu w podziale na trzy zadania Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-01-16 2024-02-07 09:30 --
02/Z/1-3/2024 Dostawa pojemników pustych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-01-12 2024-01-17 11:00 --
01.Z.2024 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych (eksploatacyjnych), kontrolnych i kalibracyjnych wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego, przeznaczonego do wykonywania badań z zakresu koagulologii w RCKiK we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-01-08 2024-01-18 09:30 --
26/Z/2023 Świadczenie usług zajmujących się kreacjami graficznymi, fotoreportażami, tworzeniem postów na media społecznościowe, tworzeniem ulotek, broszur, filmów produktowych w okresie 12 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-12-18 2023-12-28 10:00 --
22/Z/2023 Dostawa wydrukowanych kodów kreskowych stosowanych w procedurze dawców i pobierania krwi i jej składników oraz etykiet i taśm barwiących do zadruku etykiet w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-10-05 2023-10-12 12:00 --
21/Z/2023 Dostawa 8 (ośmiu) sztuk tabletów” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-10-04 2023-10-13 11:00 --
23.Z.2023 Dostawa roztworu wzbogacającego do przechowywania UKKP wyprodukowanych z kożuszków leukocytarno-płytkowych o pojemności: a’ 250 ml do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-10-02 2023-10-11 09:00 --
20.Z.2023 „Dostawa czytników e-Dowodów – kart stykowych, zbliżeniowych, inteligentnych i podpisu elektronicznego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-09-21 2023-10-03 09:00 --
16/Z/2023 „Dostawa etykiet promienioczułych w ilości 22 000 szt. w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-09-08 2023-09-15 13:00 --
18/Z/2023 Bieżąca obsługa prawna Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2023-08-23 2023-08-30 09:00 --
14.Z.2023 Dostawa pojemników jednorazowego użytku z z tworzywa PP w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-06-16 2023-07-04 09:00 --
12.Z.2023 Dostawa przyrządów do pobierania i preparatyki krwi do RCKiK we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy” – nr sprawy 12.Z.2023 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-05-31 2023-06-12 09:00 --
11/Z/1-2/2023 „Dostawa asortymentu biurowego i papieru do drukowania dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-03-24 2023-03-30 11:00 --
10.Z.1-3.2023 Dostawa środków do mycia i dezynfekcji w okresie 12 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu w podziale na trzy zadania Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-03-17 2023-03-29 10:00 --
05/Z/2023 „Świadczenie usług zajmujących się kreacjami graficznymi, fotoreportażami, tworzeniem postów na media społecznościowe, filmami produktowymi w okresie 12 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-01-20 2023-01-27 10:00 --
04/Z/1-2/2023 „Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków przylepnych w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” Zadanie 1: materiały opatrunkowe Zadanie 2: opatrunki przylepne Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-01-18 2023-01-30 11:00 --
03.Z.2023 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych (eksploatacyjnych), kontrolnych i kalibracyjnych wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego, przeznaczonego do wykonywania badań z zakresu koagulologii w RCKiK we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-01-11 2023-01-19 10:00 --
01/Z/1-3-/2023 „Dostawa pojemników pustych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-01-05 2023-01-12 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa