Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-10 z 10  pokazuj  pozycji

13/Z/2023 „Dostawa nowego routera brzegowego typu NGFW wraz z licencjami na 36 miesięcy do klastra wysokiej dostępności” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-05-15 2023-05-22 10:00 --
8/Z/2023 „Dostawa opasek na dla dawców dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-03-08 2023-03-16 11:00 2023-06-16
01.Z.2023 Dostawa roztworu wzbogacającego do przechowywania UKKP wyprodukowanych z kożuszków leukocytarno-płytkowych o pojemności: a’ 250 ml do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2023-01-03 2023-01-16 10:00 2023-01-23
22.Z.2022 Dostawa pojemników z 0,9% Natrium Chloratum w okresie 36 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-09-29 2022-10-10 10:00 2022-10-12
17.Z.2022 Dostawa odczynników (podłoży) i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora bakteriologicznego z wyposażeniem dodatkowym do wykonywania badań mikrobiologicznych oraz kontaktowych płytek agarowych do monitorowania skuteczności dezynfekcji w okresie 24 miesięcy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-07-26 2022-08-04 10:00 2022-08-10
09.Z.2022 Zakup wraz dostawą krwinek wzorcowych niezbędnych do prawidłowego wykonywania badań immunohematologicznych oznaczania antygenów układu ABO z zastosowaniem metody manualnej Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-05-10 2022-05-19 10:00 2022-05-25
07.Z.2022 Dostawa 4% roztworu cytrynianu sodu w pojemniku a`250 ml do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-03-14 2022-03-23 10:00 2022-04-11
05.Z.2022 Dostawa biletów komunikacji miejskiej we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” – nr sprawy 05.Z.2022 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-02-18 2022-03-07 11:00 2022-03-18
02.Z.1-4.2022 Dostawa płynów do dezynfekcji w okresie 10 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu w podziale na cztery zadania Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2022-02-11 2022-02-21 10:00 2022-03-21
23.Z.1-4.2021 „Dostawa sprzętu j. u. do RCKiK we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy, w podziale na cztery zadania" Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2021-10-25 2021-11-05 11:00 2022-04-11

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa