Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 58  pokazuj  pozycji

07/P/2024 „Ochrona fizyczna terenu, obiektów, osób oraz mienia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-05-10 2024-05-20 09:00 --
10.P.2024 sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla RCKiK we Wrocławiu przez okres 12 miesięcy zgodnie z załącznikiem nr 3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-05-02 2024-05-17 09:00 --
11.P.2024 Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych w systemie kart flotowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu przez okres 24 miesięcy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-04-30 2024-05-22 10:00 --
06/P/2024 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych do wykonania badań immunohematologicznych u dawców krwi i jej składników w systemie mikropłytkowym w okresie 36 miesięcy wraz z dzierżawą analizatora immunohematologicznego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-04-15 2024-05-17 11:00 --
05/P/2024 Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji oraz wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-04-12 2024-05-09 09:00 --
03/P/2024 Dostawa nożyków jednorazowych do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-15 2024-02-23 14:00 --
02.P.1-3.2024 „Dostawa odczynników diagnostycznych niezbędnych do prawidłowego wykonywania badań immunohematologicznych dla Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Biorców (PITB) oraz Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Dawców (PITD) RCKiK we Wrocławiu na okres 24 miesięcy, w podziale na trzy zadania, tj.:..... Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-12 2024-03-14 09:00 --
01/P/2024 „Dobór i dostawa opraw oświetleniowych dla budynku Pawilonu Laboratoryjnego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-01-11 2024-01-23 08:00 --
31/P/1-2/2023 Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych do badań kontroli jakości osocza oraz ubogoleukocytarnych składników krwi wraz z serwisem cytometru przepływowego BD FACSVia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-12-29 2024-01-11 08:00 --
25/P/2023 „Dobór i dostawa opraw oświetleniowych dla budynku Pawilonu Laboratoryjnego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-12-01 2023-12-18 11:00 --
26/P/2023 „Dostawa oprogramowania klasy ERP Kadry – Płace wraz z bazą danych, instalacją i wdrożeniem” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-11-28 2023-12-07 14:15 --
24.P.2023 „Dostawa energii elektrycznej w ilości 1 100 000kWh przez okres 12 miesięcy do budynków Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-10-26 2023-11-13 09:00 --
21/P/2023 Dostawa filtrów antyleukocytarnych–laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratu Krwinek Czerwonych w okresie 12 miesięcy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-10-16 2023-10-24 11:00 --
20/P/2023 „Dostawa zestawów pojemników potrójnych pustych z pojemnikiem macierzystym o pojemności od 450 do 600 ml i z dwoma pojemnikami transferowymi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-09-14 2023-09-22 10:00 --
18/P/1-2/2023 Dostawa zestawów do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w składnikach krwi w systemie Mirasol Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-13 2023-10-12 11:00 --
17.P.1-2.2023 „Dostawa fabrycznie nowych czytników kodów kreskowych i czytników e-Dowodów dla RCKIK we Wrocławiu w podziale na dwa zadania : Zadanie 1. – dostawa fabrycznie nowych czytników kodów kreskowych 1D i 2D bezprzewodowych ze stacją dokującą w ilości 30 szt. Zadanie 2. – dostawa czytników e-Dowodów – kart stykowych , zbliżeniowych , inteligentnych i podpisu elektronicznego w ilości 14 szt. ” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-07-31 2023-08-11 09:00 --
16/P/1-2/2023 „Dostawa foteli dla Dawców do pobierania krwi i jej składników” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-06-30 2023-07-14 11:00 --
15/P/1-4/2023 „Dostawa zestawów komputerowych, drukarek monochromatycznych, info-kiosków oraz tabletów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-06-28 2023-07-31 11:00 --
13/P/2023 „Dostawa komory laminarnej z jałowym przepływem powietrza w dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-12 2023-05-25 10:00 --
12.P.1-4.2023 „Dostawa fabrycznie nowych urządzeń chłodniczych dla RCKIK we Wrocławiu w podziale na cztery zadania ... Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-12 2023-06-01 09:00 --
09/P/2023 Dostawa 3 sztuk separatorów osoczowych wraz z sukcesywną dostawą przez okres 24 miesięcy 900szt. zestawów jednorazowych i potrzebnego sprzętu do pobierania osocza" Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-09 2023-05-19 11:00 --
77/2023/Wrocław Usługa grupowego ubezpieczenia na życie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-28 2023-05-19 10:00 --
03/P/2023 „Odbiór z miejsc wytwarzania, transport i utylizacja odpadów medycznych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu i Oddziałach Terenowych w Legnicy, Lubinie i Głogowie w okresie 12 miesięcy” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-21 2023-03-30 11:00 --
08/P/2023 „Wykonanie nowej hydroizolacji dachu płaskiego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu ”. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-21 2023-04-11 11:00 --
05.P.2023 Dostawa jednorazowego zamkniętego próżniowegoy systemu do pobierania krwi żylnej wraz z korkami dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-03-10 2023-04-11 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa