Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 33  pokazuj  pozycji

07/P/2023 „Dostawa 5 000 szt zestawów pojemników potrójnych pustych z pojemnikiem macierzystym o pojemności od 450 do 600 ml i z dwoma pojemnikami transferowymi w okresie 6 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-03-08 2023-03-16 10:00 --
02/P/2023 „Dostawa serwera i urządzeń sieciowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-02-15 2023-03-13 11:00 --
04/P/2023 „Wykonanie nowej hydroizolacji dachu płaskiego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu" Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-02-01 2023-02-20 08:00 --
01.P.2023 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-02-01 2023-02-09 09:00 --
18/P/2022 „Dostawa 3 sztuk separatorów osoczowych wraz z sukcesywną dostawą przez okres 24 miesięcy 900szt. zestawów jednorazowych i potrzebnego sprzętu do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej z wyposażeniem” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-01-11 2023-01-25 11:00 --
19.P.2022 „Dostawa automatycznych wagomieszarek do poboru krwi pełnej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” - sprawy 19.P.2022 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-08 2022-12-16 09:00 --
17/P/2022 „Dostawa serwera i urządzeń sieciowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” w zakresie : Zadanie nr 1: „Dostawa serwera pod wirtualizację systemów skomputeryzowanych”. Zadanie nr 2 „Wymiana infrastruktury sieciowej tj. dostawa przełącznika sieciowego w ilości 6 sztuk gigabitowy 48 portowy”. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-18 2022-12-15 11:00 --
16.P.1-4.2022 „Dostawa fabrycznie nowych urządzeń chłodniczych dla RCKIK we Wrocławiu w podziale na cztery zadania : Zad. 1 – dostawa chłodziarek do przechowywania KKCz w ilości 4 szt.; Zad. 2 – dostawa zamrażarek do przechowywania osocza świeżo mrożonego w ilości 2 szt.; Zad.3 – dostawa chłodziarki do przechowywania krwinek wzorcowych, odczynników diagnostycznych w ilości 1 szt. .. sprawy 16.P.1-4.2022 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-02 2022-11-15 09:00 --
12/P/2022 Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych do badań antygenów z układów: Kidd (Jka, Jkb), Dyffy (Fya, Fyb), MNS (M, N, S, s), Kell (k) wykonywanych u dawców krwi i jej składników w systemie mikropłytkowym na okres 36 miesięcy wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunohematologicznego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-26 2022-10-07 11:00 --
14/P/2022 „Wykonanie nowej hydroizolacji dachu płaskiego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9, Wrocław 50-345”. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-12 2022-09-28 11:00 --
09/P/2022 Dostawa w okresie 36 miesięcy odczynników, materiału kontrolnego i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania 370 000 badań morfologii krwi (w tym 140 000 oznaczeń CBC i 230 000 oznaczeń 5-DIFF) wraz z dzierżawą sześciu analizatorów hematologicznych podłączonych do systemu komputerowego Bank Krwi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-09 2022-10-18 11:00 --
11/P/1-2/2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa : „Zakup sprzętu komputerowego w postaci macierzy dyskowej i zasilaczy awaryjnych UPS dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, w podziale na dwa zadania: zadanie 1 – zakup macierzy dyskowej na 24 dyski twarde w ilości 2 szt., zadanie 2 – zakup zasilaczy awaryjnych UPS w ilości 2 szt. ” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-19 2022-09-12 10:00 --
05/P/2022 „Dostawa zestawów do preparatyki ubogoleukocytarnego zlewanego koncentratu krwinek płytkowych wraz z dzierżawą niezbędnego wieloprogramowego urządzenia w ilości 2 szt. do obsługi w/w zestawów, w okresie 24 miesięcy”. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-08 2022-08-09 11:00 --
03/P/2022 „Dostawa nożyków jednorazowych do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów" Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-30 2022-05-04 11:00 --
01/P/2022 „Odbiór z miejsc wytwarzania, transport i utylizacja odpadów medycznych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-27 2022-02-07 11:00 --
19/P/2021 Wykrywanie materiału genetycznego wirusów HBV, HCV i HIV w 24.000 próbek pobranych od dawców krwi w ciągu 3 miesięcy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-14 2022-01-03 11:00 --
17/P/2021 „Świadczenie usług utrzymania stałego i właściwego stanu sanitarno– epidemiologicznego oraz mycie, dezynfekcja pomieszczeń w tym medycznych (laboratoryjnych) w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa Krwiolecznictwa we Wrocławiu”. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-29 2021-12-15 11:00 --
16/P/2021 „Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu warunków tj: temperatury i wilgotności w urządzeniach i pomieszczeniach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-24 2021-10-08 11:00 --
15/P/2021 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu warunków tj: temperatury i wilgotności w urządzeniach i pomieszczeniach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-12 2021-09-09 11:00 --
09/P/2021 „Dostawa filtrów antyleukocytarnych–laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratu Krwinek Czerwonych do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy”. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-19 2021-08-02 11:00 --
10/P/2021 Dostawa 3 sztuk separatorów osoczowych wraz z sukcesywną dostawą przez okres 48 miesięcy 5 000 szt. zestawów jednorazowych i potrzebnego sprzętu do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej z wyposażeniem” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-12 2021-07-26 11:00 --
06.P.1-5.2021 „Dostawa odczynników monoklonalnych i poliklonalnych oraz krwinek wzorcowych do wykonywania badań immunohematologicznych dla krwiodawców i biorców w okresie 24 miesięcy, w podziale na 5 zadań” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-21 2021-07-20 09:00 --
08/P/1-2/2021 Zadanie 1: Zestawy do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu przeznaczonym do użytku klinicznego (FFP) otrzymywanym z krwi pełnej lub aferezy w systemie MIRASOL – 6 000 sztuk. Zadanie 2: Nożyki jednorazowe do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów – 40 000 sztuk. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-26 2021-06-07 11:00 --
56/2021/Wrocław Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-20 2021-06-04 10:00 --
07/P/2021 „Dostawa 10 000 szt zestawów pojemników potrójnych pustych z pojemnikiem macierzystym o pojemności od 450 do 600 ml i z dwoma pojemnikami transferowymi w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-19 2021-05-28 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa